VIIІ Міська виставка педагогічних технологій у 2017-2018 навчальному році

Тема: Освіта міста Запоріжжя:  досвід інноваційних досягнень в контексті реалізації концепції Нової української школи.

 

Мета: формування інноваційної культури освітян, демонстрація досягнень та перспектив подальшої модернізації і реформування міської освітньої системи  на основі педагогіки партнерства.

 

Концепція педагогічної виставки: реалізація вимог концепції Нової української школи, нових державних стандартів,  які ґрунтуються на компетентнісному та особистісно-орієнтованому підході до навчання, враховують вікові особливості психофізичного розвитку учнів, передбачають здобуття ними умінь і навичок, необхідних для успішної самореалізації в професійній діяльності, особистому житті, громадській активності.

 

 

 

Н А К А З  Про проведення VIII Міської виставки педагогічних технологій у 2017-2018 навчальному році

Розподіл номінацій

Номінація «Нова українська школа: технології та управління»: 

Секція «Управлінські технології»

Секція «Проектний менеджмент в освіті»

Секція «Інклюзивне навчання»

Номінація «Нова українська школа: освіта майбутнього»: 

Секція «Початкова освіта»

Секція «Дошкільна освіта»

Номінація «Нова українська школа: виховання і розвиток»:

  Секція «Виховна взаємодія» 

  Секція «Позашкілля» 

  Секція «Психологічний супровід»

  Секція «Сімейно-родинне виховання» 

Номінація «Нова українська школа: оновлення змісту викладання  навчальних предметів»: 

  Секція «Українська та російська філологія» 

  Секція «Історія і правознавство»   

  Секція «Математика» 

  Секція «Фізика, астрономія» 

  Секція «Географія та економіка» 

  Секція «Інформатика» 

  Секція «Іноземні мови» 

  Секція «Хімія, біологія, екологія» 

  Секція «Фізичне виховання та основи здоров’я» 

  Секція « Мистецтво, трудове навчання»

Номінація «Нова українська школа: інтерактивне середовище».

Номінація «Нова українська школа: дидактичне наповнення».


Нова українська школа