Секція «Психологічний супровід»


Корекційно-розвивальна програма для учнів 1-х класів з труднощами адаптації до навчання у школі  

Корекційно-розвивальна програма для учнів 1-х класів з труднощами адаптації до навчання у школі

 

Антоненко Ірина Геннадіївна,

практичний психолог, спеціаліст вищої категорії, 

                                                  практичний психолог-методист  

ЗЗБНВК №106     

Хортицький район

 

 

Розвиток емоційного інтелекту всіх учасників освітнього процесу, як засіб покращення якості життя 

Розвиток емоційного інтелекту всіх учасників освітнього процесу, як засіб покращення якості життя

 

Василишена Ірина Павлівна,

практичний психолог, спеціаліст першої категорії  

ЗЗОШ №51   

Хортицький район

 

 

Психологічний супровід дітей з особливими потребами  

Психологічний супровід дітей з особливими потребами

 

Слинько Марина Анатоліївна,

практичний психолог, спеціаліст І категорії, ЗЗОШ №3

Комісар Наталія Михайлівна,

практичний психолог, спеціаліст І категорії, ЗЗОШ №1  

ЗЗОШ № 1,

ЗЗОШ № 3     

Олександрівський район

 

 

Визначення головних чинників успішної адаптації учнів 1,5,10 класів  

Визначення головних чинників успішної адаптації учнів 1, 5, 10 класів

 

Лекаркіна Юлія Валеріївна,

заступник директора з навчально-виховної роботи , «спеціаліст другої категорії»

                                                   Корольова Ганна Олександрівна

                                                    практичний психолог , «спеціаліст»  

ЗЗШ № 95    

Шевченківський район

 

 

Формування готовності учасників навчально-виховного процесу до впровадження інклюзивної освіти в навчальних закладах України 

Формування готовності учасників навчально-виховного процесу до впровадження інклюзивної освіти в навчальних закладах України

 

Безклепченко Інна Анатоліївна,

                                                   практичний психолог ЗЗШ №65, «спеціаліст першої  категорії»

                                                Репетун Ірина Валеріївна,

                                                   практичний психолог ЗЛ № 34, «спеціаліст вищої категорії»   

ТВО    

Шевченківський район

 

 

Евритмія - як шлях до взаєморозуміння  

Евритмія - як шлях до взаєморозуміння

 

Момот Олена Борисівна,

практичний психолог,

«спеціаліст другої категорії» 

 

ДНЗ №270     

Шевченківський район

 

 

 

Дитині – скоро до школи  

Дитині – скоро до школи

 

Татунова Оксана Сергіївна,

практичний психолог, спеціаліст  

 

ДНЗ №131     

Шевченківський район

 

 

Розвиток психологічної культури та компетентності вчителя як запорука успішної реалізації Концепції Нової української школи  

Розвиток психологічної культури та компетентності вчителя як запорука успішної реалізації Концепції Нової української школи

 

Репетун Ірина Валеріївна,

                                               психолог Запорізького ліцею №34,

                                                  спеціаліст вищої категорії   

ЗЛ №34    

Шевченківський район

 

 

Використання інформаційних ресурсів у системі психолого-педагогічної та правової  просвіти  батьківського загалу. Віртуальний  проект "Джерело батьківських знань"  

Використання інформаційних ресурсів у системі психолого-педагогічної та правової  просвіти  батьківського загалу. Віртуальний  проект "Джерело батьківських знань"

 

                                               Береза Тетяна Сергіївна,

                                                  практичний психолог, спеціаліст вищої категорії 

ДЗО № 164    

Олександрівський район

 

Формування поло-рольової позиції у молодших школярів шляхом соціально-педагогічного тренінгу

Формування поло-рольової позиції у молодших школярів шляхом соціально-педагогічного тренінгу

 

Черняк Наталія  Юріївна,

соціальний педагог, спеціаліст 

ЗК № 98     

Олександрівський район

 

Психолого-педагогічний проект «Інтерактивна школа батьків майбутніх Першокласників»

Психолого-педагогічний проект «Інтерактивна школа батьків майбутніх Першокласників»

 

Доновська Оксана Володимирівна,

практичний психолог ЗЗОШ № 5,

                                                   спеціаліст вищої категорії, психолог – методист

                                                Онуфрієнко  Олександра Володимирівна,

                                                   вчитель початкових класів, спеціаліст 

ЗЗОШ № 5     

Олександрівський район

 

Використання інформаційно-комунікаційних та хмарних технологій в діяльності психологічної служби навчального закладу  

Використання інформаційно-комунікаційних та хмарних технологій в діяльності психологічної служби навчального закладу

 

Лужаниця Тетяна Олександрівна,

                                                практичний психолог,

                                                  спеціаліст вищої категорії, «психолог-методист»  

ЗК № 98     

Олександрівський район

 

Використання казкотерапії у роботі практичного психолога в умовах Нової української школи  

Використання казкотерапії у роботі практичного психолога в умовах Нової української школи

 

Трегуб Олена Віталіївна,

психолог, спеціаліст вищої категорії   

 

ЗГ № 2     

Олександрівський район

 

«Психологічний супровід інноваційної діяльності Запорізького багатопрофільного ліцею №99  в рамках дослідно-експериментальної роботи за темою “Виховний простір як вихідна умова розвитку життєвокомпетентнісної особистості»

«Психологічний супровід інноваційної діяльності Запорізького багатопрофільного ліцею №99  в рамках дослідно-експериментальної роботи за темою “Виховний простір як вихідна умова розвитку життєвокомпетентнісної особистості»

 

Карпенко Тамара Олександрівна,

практичний психолог ЗБЛ№99

Волкова Ірина Олександрівна,

практичний психолог ЗБЛ№99

Холох Ірина Миколаївна,

заступник директора з навчально-виховної роботи, практичний психолог    

ЗБЛ №99   

Хортицький район

Розвиток творчого мислення методами Арт-терапії для дітей 9-13 років

Розвиток творчого мислення методами Арт-терапії для дітей 9-13 років

 

Сенченко Юлія Миколаївна,

практичний психолог,

керівник студії ед'ютеймент освіти  

 

ПНЗ "ЦТДтаЮ"     

Олександрівський район

 

Розвиток духовно - моральних цінностей у дітей молодшого шкільного віку з використанням інтерактивних технологій навчання  

Розвиток духовно - моральних цінностей у дітей молодшого шкільного віку з використанням інтерактивних технологій навчання

 

Васьковцова Юлія В’ячеславівна,

                                               практичний психолог, соціальний педагог, 

                                                  «спеціаліст I категорії» 

ЗГ №31     

Дніпровський район

SMART- технології, як засіб розвитку когнітивної сфери учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивних класах на заняттях з  корекції розвитку  

SMART- технології, як засіб розвитку когнітивної сфери учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивних класах на заняттях з  корекції розвитку

 

                                               Сінченко Ольга Вікторівна,

                                                  практичний психолог, «спеціаліст I категорії» 

ЗНЗ №89     

Дніпровський район

Система роботи практичного психолога з питань психологічного супроводу формування комфортного освітнього середовища  

Система роботи практичного психолога з питань психологічного супроводу формування комфортного освітнього середовища

 

Землянкіна Олена В’ячеславівна,

                                               практичний психолог, соціальний педагог, 

                                                  «спеціаліст I категорії» 

ЗСШ №59     

Дніпровський район

Формування конфліктологічної компетентності учасників навчально-виховного процесу 

Формування конфліктологічної компетентності учасників навчально-виховного процесу

 

Нечитайло Оксана Іванівна,

практичний психолог,  

                                                 «спеціаліст вищої категорії»  

ЗНВК №109     

Дніпровський район

Зміни показників гемокардіодинаміки та стійкості уваги в учнів  п’ятого класу під час проходження адаптаційного процесу до нових умов навчання та життєдіяльності 

Зміни показників гемокардіодинаміки та стійкості уваги в учнів  п’ятого класу під час проходження адаптаційного процесу до нових умов навчання та життєдіяльності

 

Ведмеденко Софія Андріївна,

 практичний психолог, вчитель біології та основ здоров’я;

спеціаліст  

ЗСШ № 7     

Комунарський район

 

Формування емоційно безпечного середовища в учнівських колективах

Формування емоційно безпечного середовища в учнівських колективах

 

Костян Катерина Іллівна,

практичний психолог,

кваліфікаційна категорія «спеціаліст» 

ЗНВК № 70     

Комунарський район

 

Робота практичного психолога школи з  дітьми сімей вимушено переміщених осіб шляхом впровадження 3d технології

Робота практичного психолога школи з  дітьми сімей вимушено переміщених осіб шляхом впровадження 3d технології

 

Резніченко Віталій Іванович,,

практичний психолог, ІІ категорії 

ЗНВОК № 110    

Комунарський район

 

Використання квест-технології як інструмента соціалізації підлітків

Використання квест-технології як інструмента соціалізації підлітків

 

 

Лук’яненко Юлія Володимирівна,

                                                  соціальний педагог, спеціаліст І категорії 

ЗГ №47   

Заводський район

Нова українська школа: впровадження технології розвитку емоційного інтелекту для формування ключових компетентностей 

Нова українська школа: впровадження технології розвитку емоційного інтелекту для формування ключових компетентностей

 

                                           Прилепська Віра Вікторівна,

                                           заступник директора з навчально-виховної роботи,

                                           практичний психолог,

                                           «спеціаліст вищої категорії», вчитель-методист;

                                           Єрьоменко Юлія Вікторівна,

                                           соціальний педагог, «спеціаліст ІІ категорії»; 

                                                                                             Бабенко Ольга Сергіївна,

                                           практичний психолог, «спеціаліст» 

Гімназія 27  

Вознесенівський район

 

Проект «Профорієнтаційне портфоліо учня» 

Проект «Профорієнтаційне портфоліо учня»

 

 Горова Ольга Сергіївна,

практичний психолог, спеціаліст І категорії;

вчитель предмету «Основи здоров’я», «Захист Вітчизни: основи

                                                медичних знань», спеціаліст ІІ категорії 

Контакт   

Вознесенівський район

 Феномен «дитяча жорстокость» як соціальна проблема»

 Феномен «дитяча жорстокость» як соціальна проблема»

 

Вагіна Людмила Валеріївна,

соціальний педагог

 

           

Гімназія 28

Вознесенівський район

 Впровадження системи роботи психологічних студій

 в умовах освітнього процесу 

Впровадження системи роботи психологічних студій

в умовах освітнього процесу

 

Долженко Анжела Петрівна,

керівник психологічної служби приватного комплексу

                                                безперервної освіти «Школа «ЕйдоС», 

                                                спеціаліст першої категорії      

Ейдос

Вознесенівський район

Розвиток емоційної сфери дітей старшого дошкільного віку з порушеннями зору з метою створення фундаменту їх успішної соціалізаціїї

Розвиток емоційної сфери дітей старшого дошкільного віку з порушеннями зору з метою створення фундаменту їх успішної соціалізації

 

Соляник Лілія Сергіївна

практичний психолог 

ДНЗ№ 146

Вознесенівський район

Психологічний супровід формування свідомого ставлення до оцінювання навчальних досягнень у молодших школярів. 

Психологічний супровід формування свідомого ставлення до оцінювання навчальних досягнень у молодших школярів.

 

 Яланська Світлана Юріївна,

 практичний психолог, спеціаліст вищої категорії,

                      практичний психолог-методист 

Контакт

Вознесенівський район

Адаптаційний період методом Send-Play 

Адаптаційний період методом Send-Play

 

 Кулинич Галина Михайлівна, 

практичний психолог, спеціаліст  другої  категорії 

 Кулинич Світлана Володимирівна, 

практичний психолог спеціаліст  першої  категорії 

ДНЗ 126, 128

Вознесенівський район