Секція «Географія та економіка»


 

Формування екологічної компетентності учнів на уроках географії  

Формування екологічної компетентності учнів на уроках географії

 

Сагайдак Людмила Валеріївна,

вчитель географії та екології, спеціаліст І  категорії  

ЗЗШ № 77     

Шевченківський район

 

 

Інноваційні форми та методи роботи як засіб формування креативної компетентної особистості учня в умовах реалізації "Концепції Нової української школи"  

Інноваційні форми та методи роботи як засіб формування креативної компетентної особистості учня в умовах реалізації                                     "Концепції Нової української школи"

  

                                 Савчук Наталія Петрівна,

                                   вища категорія, учитель – методист  

ЗЗШ № 4     

Шевченківський район

 

 

Вивчення економіки через призму математики  

Вивчення економіки через призму математики

  

Ільїна Марина Євгеніївна,

вчитель економіки, вища категорія,  «учитель-методист»   

ЗЛ №34     

Шевченківський район

 

Створення проблемних ситуацій на уроках географії як одна з умов активізації розумової діяльності учнів 

Створення проблемних ситуацій на уроках географії як одна з умов активізації розумової діяльності учнів

  

Полєжаєва Світлана Леонідівна,

                                  учитель географії вищої категорії, учитель-методист  

 МГА

Хортицький район

 

 

Формування природничих компетенцій учнів засобами ІКТ та реалізація міжпредметних зв'язків

Формування природничих компетенцій учнів засобами ІКТ та реалізація міжпредметних зв'язків

 

                                Крестнікова Людмила Вікторівна,

                                    вчитель географії, спеціаліст вищої категорії, «учитель-методист» 

ЗК № 98    

Олександрівський район

 

Реалізація компетентнісного підходу на уроках географії через запровадження технології  кейс-стаді як умова підготовки  учнів до програми міжнародного освітнього  оцінювання PISA

Реалізація компетентнісного підходу на уроках географії через запровадження технології  кейс-стаді як умова підготовки  учнів до програми міжнародного освітнього  оцінювання PISA

 

                                 Вітчинкіна Яніна Станіславівна,

                                   учитель географії вищої категорії, «учитель-методист» 

     ЗОШ №15 

Олександрівський  район

 

 

Освітній туризм як активна форма розвитку життєтворчих компетенцій учнів

 Освітній туризм як активна форма розвитку життєтворчих компетенцій учнів

 

Буртова Світлана Іванівна,

вчитель географії спецiалiст вищої категорii,«учитель методист»  

ЗСШ № 7     

Комунарський район

 

 

 Формування картографічної компетенції  учнів на уроках географії

Формування картографічної компетенції  учнів на уроках географії

 

Хохлова  Альона  Єгорівна,

учитель географії та біології, вища  категорія                                  

ЗОШ № 38    

Комунарський район

 

 

Географічний квест як засіб активізації пізнавальної діяльності

учнів на уроках

Географічний квест як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках

 

Лізвінський Віталій Леонідович

вчитель географії,  спеціаліст 1 категорії 

ЗОШ № 84    

Комунарський район

 

 

Розвиток творчих здібностей учнів, шляхом використання ІКТ на уроках географії, як засіб формування предметних компетенцій в умовах впровадження нового Держстандарту

Розвиток творчих здібностей учнів, шляхом використання ІКТ на уроках географії, як засіб формування предметних компетенцій в умовах впровадження нового Держстандарту

 

Черьомухіна Альона Олександрівна,

вчитель географії, спеціаліст вищої категорії, старший учитель 

ЗГ № 107    

Комунарський район

 

 

Впровадження групових технологій на уроках географії в умовах адаптивного підходу до навчання 

Впровадження групових технологій на уроках географії в умовах адаптивного підходу до навчання

 

 Альошина Наталія Миколаївна,

вчитель географії, «спеціаліст вищої категорії»,  «старший вчитель»  

ЗНЗ №69     

Дніпровський район

 

Програма « Економіка для життя»

Програма « Економіка для життя»

 

 Столяренко Антоніна Дмитрівна,

  вчитель географії,

«спеціаліст вищої категорії» 

ЗСШ №100     

Дніпровський район

 

Розвиток критичного мислення учнів на уроках природознавства та географії 

Розвиток критичного мислення учнів на уроках природознавства та географії

 

 Іванченко Оксана Анатоліївна,

 вчитель природознавства географії,

«спеціаліст вищої категорії»   

ЗНЗ №86     

Дніпровський район

 

Фінансова грамотність – одна із ключових компетентностей Нової української школи

Фінансова грамотність – одна із ключових компетентностей Нової української школи

 

 Горбачова Олександра Олегівна

вчитель економіки та фінансової грамотності,

                                  «спеціаліст» 

ЗСШ №100     

Дніпровський район

 

Реалізація компетентнісного потенціалу географії засобами мобільних технологій 

Реалізація компетентнісного потенціалу географії засобами мобільних технологій

 

 Гера Ольга Миколаївна,

вчитель географії, «спеціаліст вищої категорії»

Патрушева Ірина Анатоліївна,

                                  заступник директора з НВР, вчитель інформатики, 

                                   «спеціаліст вищої категорії»   

ЗК "Елінт"    

Дніпровський район

 

Використання міжпредметних зв’язків у формуванні географічних знань 

Використання міжпредметних зв’язків у формуванні географічних знань

 

Карнаухова Тамара Михайлівна,

вчитель географії,

«спеціаліст І категорії»   

ЗЗШ № 85  

Заводський район

 

Впровадження діяльнісного підходу у вивченні сучасної географії через учнівські соціально-екологічні проекти

Впровадження діяльнісного підходу у вивченні сучасної географії через учнівські соціально-екологічні проекти

 

Гриценко Олександра Вікторівна,

                                   вчитель географії, спеціаліст вищої категорії, вчитель - методист 

ЗНВК № 67  

Заводський район

 

Формування ключових компетентностей учнів та забезпечення самореалізації особистості шляхом використання інноваційних технологій». Методичний мультимедійний посібник: «Україна та світове господарство» 

Формування ключових компетентностей учнів та забезпечення самореалізації особистості шляхом використання інноваційних технологій». Методичний мультимедійний посібник: «Україна та світове господарство» 

 

                                 Творча група РМЦ вчителів географії та економіки

                                 Гук І.Ю., Загідуліна Н. Г., Мангуренко Т.М., Пиріг Л.П.,

                                 Селіверстова Г.І., ЧерноваІ.І.

                                 Керівник: - Горохова О.В., 

                                   вчитель географії Запорізької гімназії № 27,

                                   спеціаліст вищої категорії, «вчитель-методист»

                                   Другова Ірина Борисівна,

                                   завідувач районного методичного кабінету ТВО 

РМК

Вознесенівський район

 

Нова українська школа: STEM – освіта як основний орієнтир у впровадженні інноваційних технологій у процесі навчання географії та економіки

Нова українська школа: STEM – освіта як основний орієнтир у впровадженні інноваційних технологій у процесі навчання географії та економіки

 

Горохова Олена Володимирівна,

вчитель географії, «спеціаліст вищої категорії», «вчитель-методист»

Загідуліна Наталія Георгіївна,

вчитель економіки, «спеціаліст вищої категорії»

Гімназія № 27  

Вознесенівський район