Секція «Українська та російська філологія»


Можливості персонального сайту вчителя як освітнього веб - майданчика в професійній діяльності вчителя - словесника

Можливості персонального сайту вчителя як освітнього веб - майданчика в професійній діяльності вчителя - словесника

 

Чуйко Марина Володимирівна,

учитель української мови та літератури,    

                                                             спеціаліст І категорії  

ЗЗШ 75     

Заводський район

 

«Інтелект-карти як елемент дидактичного дизайну на уроках української мови та літератури»

«Інтелект-карти як елемент дидактичного дизайну на уроках української мови та літератури»

 

Антонова Наталія Миколаївна,

вчитель української мови та літератури,

                                                            спеціаліст вищої категорії, «старший учитель»  

ЗБЛ №99

Хортицький район

 

Впровадження новітніх технологій на уроках української мови та літератури як засіб формування ключових компетентностей учнів

Впровадження новітніх технологій на уроках української мови та літератури як засіб формування ключових компетентностей учнів.

 

Романцова Світлана Вікторівна,

вчитель української мови та літератури,

                                                            спеціаліст вищої категорії, старший вчитель  

ЗЗОШ №51

Хортицький район

 

Формування ключових компетентностей через проектні технології

Формування ключових компетентностей через проектні технології

 

Пономарьова Валентина Борисівна,

вчитель зарубіжної літератури,

спеціаліст вищої категорії, вчитель–методист

 

МГА

Хортицький район

 

Корекційна  робота на  уроках української  мови з учнями  з затримкою  психічного  розвитку

Корекційна  робота на  уроках української  мови з учнями  з затримкою  психічного  розвитку

 

Кіріченко Світлана Володимирівна,

вчитель української мови та літератури,

                                                            спеціаліст I категорії 

ЗЗОШ №91

Хортицький район

 

Саморозвиток і самоосвіта: формуємо успішного випускника української школи

Саморозвиток і самоосвіта: формуємо успішного випускника української школи

 

Кравченко Оксана Леонідівна,

вчитель української мови та літератури,

спецiалiст вищої категорiї, "старший вчитель" 

ЗЗОШ №24

Хортицький район

 

Впровадження проблемно–орієнтованого навчання учнів засобами інформаційно–комунікаційних технологій на уроках української мови та літератури

Впровадження проблемно–орієнтованого навчання учнів засобами інформаційно–комунікаційних технологій на уроках української мови та літератури

 

Перепелиця Наталія Валентинівна,

                                                           вчитель української мови та літератури,

                                                           спеціаліст вищої категорії 

ЗЗОШ №24

Хортицький район

 

Індивідуальний освітній маршрут як засіб розвитку і самореалізації особистості на уроках української  мови та літератури

Індивідуальний освітній маршрут як засіб розвитку і самореалізації особистості на уроках української  мови та літератури

 

Грибінюк Ганна Петрівна,

заступник директора з навчально-виховної роботи, 

                                                            вчитель  української мови та літератури  

ЗЗОШ №32

Хортицький район

 

Моделювання педагогічної системи вчителя української мови з формування мовної компетентності засобами дидактичних онлайн-сервісів.

Моделювання педагогічної системи вчителя української мови з формування мовної компетентності засобами дидактичних онлайн-сервісів.

 Буцик Анна Володимирівна,

вчитель української мови та літератури,

                                                            "спеціаліст вищої категорії"  

ЗЗНВК №108

Хортицький район

 

Формування комунікативної компетенції школярів засобами ІК-Технологій.

Формування комунікативної компетенції школярів засобами ІК-Технологій.

 

Голубова Ольга Михайлівна,

вчитель української мови та літератури,

вчитель вищої категорії

                                                         Постоленко Надія Василівна,

                                                            вчитель української мови та літератури,

                                                            вчитель вищої категорії, «учитель-методист» 

ЗСШ №40

Хортицький район

 

 

Формування національно-патріотичної свідомості учня на уроках української мови та літератури

Формування національно-патріотичної свідомості учня на уроках української мови та літератури

 

Шинкаренко Олена Сергіївна,

вчитель української мови та літератури,

                                                            спеціаліст    

ЗЗОШ №49

Хортицький район

 

Соціалізація особистості через формування риторичної компетентності учнів середніх класів у процесі шкільної освіти

Соціалізація особистості через формування риторичної компетентності учнів середніх класів у процесі шкільної освіти

 

Букрєєва Інна Юріївна,

вчитель російської мови і літератури, 

                                                           «спеціаліст вищої категорії», «старший учитель»   

ЗБЛ №62

Дніпровський район

 

Розвиток  особистості учня та активного включення його в групову діяльність і входження в соціум

Розвиток  особистості учня та активного включення його в групову діяльність і входження в соціум

 

Заєць Марина Вікторівна,

 вчитель української мови та літератури, 

                                                             вчитель російської мови та літератури, 

                                                             «спеціаліст першої категорії»   

ЗНЗ №73

Дніпровський район

 

Використання сучасних педагогічних технологій на уроках

української мови та літератури для розвитку ключових компетенцій учнів

Використання сучасних педагогічних технологій на уроках української мови та літератури для розвитку ключових компетенцій учнів

 

Лохманюк Світлана Володимирівна,

 вчитель української мови та  літератури, 

                                                             «спеціаліст вищої категорії», «учитель-методист» 

ЗНЗ №87

Дніпровський район

 

Впровадження нових інформаційних технологій навчання на уроках української мови та літератури

Впровадження нових інформаційних технологій навчання на уроках української мови та літератури

 

Муковоз Олена Іванівна,

учитель української мови та літератури, 

                                                            «спеціаліст вищої категорії», «старший учитель»  

ЗК "Елінт"

Дніпровський район

 

Виховний та пізнавальний потенціал уроків з української мови та літератури як один із шляхів розвитку творчих здібностей учнів на засадах загальнолюдських ціннісних орієнтирів

Виховний та пізнавальний потенціал уроків з української мови та літератури як один із шляхів розвитку творчих здібностей учнів на засадах загальнолюдських ціннісних орієнтирів

                                                         

                                                         Скігіна Лілія Михайлівна,

                                                            учитель української мови та літератури, 

                                                            «спеціаліст вищої категорії», «учитель-методист»  

ЗНЗ №30

Дніпровський район

 

Використання інформаційних технологій, які сприяють корекції мовленнєвих порушень у дітей з особливими освітніми потребами на уроках української мови

Використання інформаційних технологій, які сприяють корекції мовленнєвих порушень у дітей з особливими освітніми потребами на уроках української мови

 

Юсова Наталія Юріївна,

                                                            учитель української мови та літератури, 

                                                            «спеціаліст першої категорії»   

ЗНЗ №89 

Дніпровський район

 

Використання мобільних технологій на уроках зарубіжної літератури як засобу підвищення ефективності навчального процесу

Використання мобільних технологій на уроках зарубіжної літератури як засобу підвищення ефективності навчального процесу

 

Сафроненко Олена Львівна, 

вчитель зарубіжної літератури і російської мови, 

                                                           Патрушева Ірина Анатоліївна,

                                                           заступник директора з НВР, вчитель інформатики 

ЗК "Елінт"

Дніпровський район

 

 

Ігрові методи на уроках української мови та літератури для активізації пізнавальної активності і розвитку інтелектуального мислення учнів

Ігрові методи на уроках української мови та літератури для активізації пізнавальної активності і розвитку інтелектуального мислення учнів

 

Кодра Інна Юріївна,

вчитель української мови та  літератури, «спеціаліст »  

ЗСШ №100

Дніпровський район

 

Нестандартні уроки з використанням інноваційних технологій як засіб підвищення рівня навченості на уроках української мови та літератури в умовах впровадження нової української школи

Нестандартні уроки з використанням інноваційних технологій як засіб підвищення рівня навченості на уроках української мови та літератури в умовах впровадження нової української школи

 

                                                          Літкіна Лариса Григорівна,

                                                             вчитель української мови та літератури  

ЗНВК «Вибір»    

Шевченківський район

 

Використання міжпредметних зв’язків на уроках української словесності як дидактична умова, що сприяє підвищенню навчальних досягнень учнів в умовах реформування сучасної освіти

Використання міжпредметних зв’язків на уроках української словесності як дидактична умова, що сприяє підвищенню навчальних досягнень учнів в умовах реформування сучасної освіти

 

                                                         Кушнаренко Віолетта Олексіївна,

                                                             учитель української мови та літератури,

                                                            «спеціаліст вищої категорії», «старший учитель»  

ЗБЛ«Перпектива»    

Шевченківський район

Використання технології едьютейнмента на уроках української та російської словесності

Використання технології едьютейнмента на уроках української та російської словесності

 

Снопик Н.В.,

учитель російської мови та зарубіжної літератури,

«спеціаліст вищої категорії»

                                                          Лігун Л.Л.,

                                                                   учитель російської мови та зарубіжної літератури,

                                                             «спеціаліст вищої категорії»

                                                          Тимошенко Ю.Ю.,

                                                                  учитель української мови та літератури,

                                                            «спеціаліст вищої категорії»

                                                          Заставська І.В.,

                                                                   учитель української мови та літератури,

                                                             «спеціаліст вищої категорії»  

ЗСШФК № 18    

Шевченківський район

 

Проблемное обучение как средство активизации познавательной деятельности на уроках литературы

Проблемное обучение как средство активизации познавательной деятельности на уроках литературы

 

 

Нефёдова Мария Олеговна,

                                                           вчитель російської мови та літератури,

                                                           спеціаліст   

ЗГ №11     

Олександрівський район

 

Формування мовленнєвої компетенції учнів на уроках російської мови та  літератури

Формування мовленнєвої компетенції учнів на уроках російської мови та  літератури 

 

Петрова Галина Ташбулатівна,

учитель української мови та літератури, 

спеціаліст вищої категорії

ЗГ №6     

Комунарський район

 

 

Розвиток інтелектуально-творчого потенціалу учнів на уроках української   мови та літератури

Розвиток інтелектуально-творчого потенціалу учнівна уроках української      мови та літератури

 

Чумак Олена Анатоліївна,

вчитель української мови та літератури, спеціаліст І категорії    

ЗСШ №7     

Комунарський район

 

 

Використання квест-технології під час вивчення української мови та літератури 

Використання квест-технології під час вивчення української мови та літератури

 

 Чернюк Галина Володимирівна,

вчитель української мови та літератури, інформатики, спеціаліст І  категорії.

Коваленко Ольга Валеріївна,

вчитель української мови та літератури,

спеціаліст І  категорії    

ЗГ №8     

Комунарський район

 

 

Тестовий контроль навчальних досягнень учнів з української літератури.  5 клас

Тестовий контроль навчальних досягнень учнів з української літератури.  5 клас̎

  

Панфілова Марина Олександрівна,

учитель української мови та літератури,

спеціаліст вищої категорії, учитель- методист    

ЗОШ №23     

Комунарський район

 

 

Розвиток пізнавальної активності учнів на уроках зарубіжної літератури в умовах сучасної освіти

Розвиток пізнавальної активності учнів на уроках зарубіжної літератури в умовах сучасної освіти

  

Назаренко Любов Борисівна,

    вчитель російської мови та зарубіжної літератури,

     вища категорія   

ЗОШ №23     

Комунарський район

 

 

Розвиток критичного мислення через сукупність інноваційних методів у процесі вивчення української мови та літератури

Розвиток критичного мислення через сукупність інноваційних методів у процесі вивчення української мови та літератури

 

Дідкова Тетяна Олександрівна,

вчитель української мови та літератури,

                                                          "спеціаліст другої категорії"     

ЗОШ №38     

Комунарський район

 

 

 

Формування компетентності в природничих науках і технологіях шляхом удосконалення дослідницьких навичок на уроках української філології

 Формування компетентності в природничих науках і технологіях шляхом удосконалення дослідницьких навичок на уроках української філології

 

Карпачова Наталя Ярославівна,

вчитель української мови та літератури,

спеціаліст вищої категорії, «вчитель-методист»     

ЗОШ №80    

Комунарський район

 

 

Реалізація соціокультурної компетентності як засобу опанування культурних і духовних цінностей шляхом використання словникових (інтелектуальних) карт

Реалізація соціокультурної компетентності як засобу опанування культурних і духовних цінностей шляхом використання словникових (інтелектуальних) карт

 

Полтавська Анжела Борисівна,

вчитель української мови та літератури,

«спеціаліст першої категорії»

Легонькова Тетяна Володимирівна,

вчитель української мови та літератури,

«спеціаліст першої категорії»    

ЗОШ №80    

Комунарський район

 

 

Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на  уроках української мови та літератури

Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на  уроках української мови та літератури

 

Федорів Світлана Анатоліївна,

вчитель української мови та літератури, І категорія 

ЗОШ №84   

Комунарський район

 

 

Акмеологічний підхід до формування  комунікативної компетентності учнів  на уроках української мови та літератури

Акмеологічний підхід до формування комунікативної компетентності учнів  на уроках української мови та літератури

 

Сухобок Марина Василівна,

вчитель української мови і літератури 

ЗОШ №84   

Комунарський район

 

 

Формування комунікативної і соціокультурної компетентностей на  уроках російської мови і літератури з метою духовно - морального розвитку особистості

Формування комунікативної і соціокультурної компетентностей на  уроках російської мови і літератури з метою духовно - морального розвитку особистості

 

Савінова Лілія Олександрівна,

вчитель російської мови і літератури,

перша категорія 

ЗОШ №84   

Комунарський район

 

 

Формування комунікативної компетенції учнів засобами технологій інноваційного навчання

Формування комунікативної компетенції учнів засобами технологій інноваційного навчання

 

Графська Ольга Адамівна,

вчитель української мови та літератури,

спеціаліст вищої категорії, "старший вчитель" 

ЗОШ №88   

Комунарський район

 

Формування самоосвітньої компетенції на уроках української мови    та літератури, як умови самореалізації у подальшому житті

Формування самоосвітньої компетенції на уроках української мови    та літератури, як умови самореалізації у подальшому житті

 

Ярошенко Наталія Володимирівна,

вчитель української мови та літератури,

спеціаліст вищої категорії

ЗНВК №90  

Комунарський район

 

 

 

Структурний аналіз тексту як ефективний метод розвитку усного та писемного мовлення

Структурний аналіз тексту як ефективний метод розвитку усного та писемного мовлення

 

Лебединська Ірина Михайлівна,

вчитель російської мови та літератури,

                                                          спеціаліст вищої категорії 

ЗОШ №103  

Комунарський район

 

 

Створення й використання анімованих відеофрагментів на уроках української мови

Створення й використання анімованих відеофрагментів на уроках української мови

 

Шевченко Тетяна Анатоліївна,

вчитель української мови та літератури,

спеціаліст першої категорії 

ЗГ №107  

Комунарський район

 

Міжпредметні зв’язки на уроках української літератури як засіб пізнавальної діяльності учнів на уроках української літератури  

Міжпредметні зв’язки на уроках української літератури як засіб пізнавальної діяльності учнів на уроках української літератури

 

Морозова Марина  Володимирівна,

                                                             вчитель   українськоїмови та літератури, 

                                                             спеціаліст  I категорії

                                                          Федорець Наталія Олександрівна,

                                                             вчитель   української мови та літератури,

                                                             спеціаліст I категорії   

ЗНВК  "Освіта"   

Шевченківський район

 

Використання ІКТ для формування ключових компетентностей учнів на уроках російської мови та зарубіжної літератури 

Використання ІКТ для формування ключових компетентностей учнів на уроках російської мови та зарубіжної літератури

 

Волкова Юлія Вікторівна, 

                                                            учитель російської мови та зарубіжної літератури,

                                                            спеціаліст вищої категорії, «старший вчитель»   

ЗЗШ  №75

Заводський район

 

 

Веб-сайт вчителя зарубіжної літератури як засіб створення інтерактивного середовища та самореалізації педагога й учнів в умовах компетентнісної освіти

Веб-сайт вчителя зарубіжної літератури як засіб створення інтерактивного середовища та самореалізації педагога й учнів в умовах компетентнісної освіти

 

                                       Біденко Тетяна Іванівна,

                                     вчитель зарубіжної літератури,

                                             спеціаліст вищої категорії 

ЗНЗ№ 58

Вознесенівський район

 

 

ІКТ і теорія літератури. Реалізація теоретичної бази під час комплексного виховання учнів

ІКТ і теорія літератури. Реалізація теоретичної бази під час комплексного виховання учнів

  

Ганноцька Поліна Вікторівна,

учитель української мови та літератури,

                                             спеціаліст вищої категорії 

Класичний ліцей

     Вознесенівський район

                          

 

Нова українська школа: формування предметних та ключових компетентностей на уроках української мови та літератури

Нова українська школа: формування предметних та ключових компетентностей на уроках української мови та літератури

              

    Жирова Наталія Олексіївна,

                                    вчитель української мови та літератури,

                                            «спеціаліст вищої категорії», «старший учитель»;

                                    Сінченко Юлія Миколаївна,

                                    вчитель української мови та літератури,

                                            «спеціаліст вищої категорії»; 

                                    Порох Інна Сергіївна,

                                    вчитель української мови та літератури,

                                           «спеціаліст І категорії»

Гімназія№27

     Вознесенівський район

                          

 

Сучасні освітні технології залучення школярів до читацької діяльності

Сучасні освітні технології залучення школярів до читацької діяльності

         

Затєєва Ольга Анатоліївна,

заступник директора школи з НВР,

вчитель української мови та літератури,

                                             спеціаліст I категорії 

ЗСШ №72

     Вознесенівський район

                          

 

Формування комунікативної компетентності учнів на уроках української мови та літератури

Формування комунікативної компетентності учнів на уроках української мови та літератури

   

Могилевець Юлія Валеріївна,

                               вчитель української мови та літератури,

                                     спеціаліст вищої категорії, старший учитель 

Контакт

     Вознесенівський район

                          

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: Формування ключових

компетентностей і наскрізних вмінь учнів за допомогою використання методів ейдетики в процесі навчання російської мови та літератури

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: Формування ключових компетентностей і наскрізних вмінь учнів за допомогою використання методів ейдетики в процесі навчання російської мови та літератури

 

                                          Нежевенко Венера Валіуллівна,

                                   вчитель російскої мови та літератури,

                                           спеціаліст вищої категорії 

Гімназія№27

     Вознесенівський район

                          

Формування компетнтності обізнаності і самовираження у сфері культури на уроках літератури

 

Формування компетнтності обізнаності і самовираження у сфері культури на уроках літератури

 

 Піпко Ірина Іванівна,

                       вчитель російської мови, та літератури (російської, зарубіжної),                                    

                            «Спеціаліст вищої категорії», «Старшій учитель» 

Гімназія№27

     Вознесенівський район

                          

Використання технології проектного навчання на уроках української літератури у середній школі

 

Використання технології проектного навчання на уроках української літератури у середній школі

 

 Курган Валентина Григорівна,

                                                вчитель української мови та літератури, спеціаліст 

Основа

     Вознесенівський район

                          

Формування комунікативної компетентності учнів на уроках української літератури 

Формування комунікативної компетентності учнів на уроках української літератури

 

       Солдатенко Оксана Юріївна,

       вчитель української  мови та літератури,

       спеціаліст вищої категорії, «старший учитель» 

Гімназія№28

     Вознесенівський район

                          

Шляхи  формування компетентної особистості на   уроках української мови та літератури

 

Шляхи  формування компетентної особистості на   уроках української мови та літератури

  

Назаренко Наталя Григорівна, 

 вчитель української мови та літератури,

                                                   вища категорія 

Гімназія№28

     Вознесенівський район

                          

Нестандартний підхід до вивчення української мови та літератури в процесі компетентнісно-зоорієнтованого підходу до навчання 

Нестандартний підхід до вивчення української мови та літератури в процесі компетентнісно-зоорієнтованого підходу до навчання

 

Прокопенко Оксана Вадимівна,

вчитель української мови та літератури 

ЗНЗ№78

     Вознесенівський район