Секція «Іноземні мови»


Використання проектних технологій  на уроках англійської мови в початкових класах  

Використання проектних технологій  на уроках англійської мови в початкових класах

 

Кобріна Катерина Володимирівна,

вчитель англійської мови, 

                                                   «спеціаліст другої категорії»  

ЗЗНВК Злагода     

Хортицький район

 

Арт-технології як засіб корекційно-розвиваючої роботи у навчанні дітей з особливими освітніми потребами на уроках англійської мови  

Арт-технології як засіб корекційно-розвиваючої роботи у навчанні дітей з особливими освітніми потребами на уроках англійської мови

 

Пластун Світлана Володимирівна,

    вчитель англійської мови    

ЗЗОШ №32     

Хортицький район

 

Створення навчально-методичного комплексу викладання  німецької мови як другої іноземної для 5-7 класів  

Створення навчально-методичного комплексу 

викладання  німецької мови як другої іноземної для 5-7 класів

 

Бланк Ольга Олександрівна,

вчитель німецької мови, спеціаліст І категорії

                                                Савєнкова Оксана Петрівна,

  вчитель німецької мови, спеціаліст вищої категорії

                                                Пашко Наталя Василівна,

  вчитель німецької мови, спеціаліст вищої категорії, старший     вчитель 

МГА   

Хортицький район

 

Інструментальне забезпечення реалізації ідей розвиваючого навчання  

на засадах педагогіки партнерства при вивченні іноземної мови

Інструментальне забезпечення реалізації ідей розвиваючого навчання на засадах педагогіки партнерства при вивченні іноземної мови

 

Кузьменко Наталія Миколаївна,

вчитель англійської мови,

   спецiалiст другої категорiї  

ЗЗОШ №24

Хортицький район

 

Використання хмарних технологій як засобу формування предметних та метапредметних компетентностей у процесі викладання німецької мови

Використання хмарних технологій як засобу формування предметних та метапредметних компетентностей у процесі викладання німецької мови

 

Косенко Ірина Олександрівна,

                                                   вчитель німецької мови, заступник директора з НВР,

                                                  вчитель вищої категорії 

ЗГ №45

Хортицький район

 

 

Використання дигітальних технологій на уроках з німецької мови

Використання дигітальних технологій на уроках з німецької мови

 

Яременко Дар’я Сергіївна,

вчитель німецької мови,

спеціаліст ІІ категорії

 

ЗГ №45

Хортицький район

 

 

Розвиток навичок монологiчного мовлення на уроках англiйської мови в рамках комунiкативного пiдходу

Розвиток навичок монологiчного мовлення на уроках англiйської мови в рамках комунiкативного пiдходу

 

Одарюк Лариса Петрівна,

вчитель англійської  мови, 

                                                  спеціаліст першої категорії  

ЗГ №11     

  Олександрівський район

 

Пісня - як мовний засіб та джерело взаємопорозуміння в аспекті полілогу двох культур  

Пісня - як мовний засіб та джерело взаємопорозуміння в аспекті полілогу двох культур

 

Ковальова Людмила Олексіївна,

вчитель німецької мови,

                                                   спеціаліст вищої категорії, вчитель- методист  

ЗГ №46     

Заводський район

 

Функціонально-спрямоване навчання граматиці англійської мови як ефективний засіб формування  комунікативної компетенції  

Функціонально-спрямоване навчання граматиці англійської мови як ефективний засіб формування  комунікативної компетенції

 

Степаненко-Пайпер Людмила Василівна,

                                                   вчитель англійської мови,

                                                   вчитель вищої категорії  

ЗСШ №40    

Хортицький район

 

Підвищення мотивації навчання за допомогою гри 

Підвищення мотивації навчання за допомогою гри

 

Домбровська Анна Сергіївна,

вчитель англійської мови,

вчитель вищої категорії

  

ЗСШ №40    

Хортицький район

 

«Teaching with motivation – learning with interest!» («Навчання з мотивацією – вивчення з інтересом!») 

«Teaching with motivation – learning with interest!» («Навчання з мотивацією – вивчення з інтересом!»)

 

Халамендик Ольга Миколаївна,

вчитель англійської мови,

                                                  вчитель першої категорії, «старший вчитель»  

ЗСШ №40    

Хортицький район

 

Формування мотивації навчальної діяльності школярів при вивченні іноземної мови в умовах Євроїнтеграції. 

Формування мотивації навчальної діяльності школярів при вивченні іноземної мови в умовах Євроїнтеграції.

 

Деменко Наталія Миколаївна,

вчитель англійської мови,

                                                   спеціаліст першої категорії  

ЗСШ №40    

Хортицький район

 

Арт-технології у викладанні іноземних мов  

Арт-технології у викладанні іноземних мов

 

Воленко Оксана Костянтинівна,

вчитель англійської мови, 

«спеціаліст вищої категорії»  

 

ЗНВК № 60     

Шевченківський район

 

Формування соціокультурної компетентності учнів Нової української школи як умова ефективного вивчення англійської мови на початковому етапі  

Формування соціокультурної компетентності учнів Нової української школи як умова ефективного вивчення англійської мови на початковому етапі

 

                                               Бєлякова Юлія Олександрівна,

                                                   вчитель англійської мови,

                                                   «спеціаліст першої  категорії»  

ЗНВК «Світанок»     

Шевченківський район

 

Формування комунікативної компетентності учнів шляхом використання інтерактивних технологій на уроках англійської мови 

Формування комунікативної компетентності учнів шляхом використання інтерактивних технологій на уроках англійської мови

 

Горелік Марина Дмитрівна,

                                                   вчитель англійської мови,

                                                   «спеціаліст вищої категорії», «старший вчитель»  

ЗНВК № 68     

Шевченківський район

 

Використання інтерактивних методів навчання у процесі формування комунікативної компетенції учнів на уроках англійської мови у молодшій школі

Використання інтерактивних методів навчання у процесі формування комунікативної компетенції учнів на уроках англійської мови у молодшій школі

 

                                                Тарханян Арменуі Оганесівна,

                                                    вчитель англійської мови,

                                                    категорія  «спеціаліст»   

ЗГ № 11   

Олександрівський район

 

 

Використання методології критичного мислення при навчанні читанню на уроках    англійської мови

Використання методології критичного мислення при навчанні читанню на уроках    англійської мови

 

Ніколенко Тетяна Олександрівна,

вчитель англійської мови,

                                                   спеціаліст вищої категорії, старший вчитель  

ЗГ № 11   

Олександрівський район

 

 

Розвиток навичок аудіювання на основі автентичних аудіо записів з використанням ІКТ згідно з загальноєвропейськими вимогами щодо викладання іноземних мов

Розвиток навичок аудіювання на основі автентичних аудіо записів з використанням ІКТ згідно з загальноєвропейськими вимогами щодо викладання іноземних мов

 

                                                Стрюкова Юлія Ігорівна,

                                                    вчитель англійської мови,

                                                    спеціаліст II категорії  

ЗГ № 2    

Олександрівський район

 

 

Розвиток соціокультурної компетенції в умовах глобалізації на уроках англійської мови

Розвиток соціокультурної компетенції в умовах глобалізації на уроках англійської мови

 

Луцова Ірина Ігорівна,

вчитель англійської мови,

                                                   спеціаліст другої категорії  

ЗГ № 11     

Олександрівський район

 

 

Використання методики предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL) на уроках іноземної мови в початкової школі

Використання методики предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL) на уроках іноземної мови в початкової школі

 

 Купець Яна Іванівна,

                                                  вчитель англійської мови,

                                                   вчитель 1 категорії  

ЗГ № 11     

Олександрівський район

 

 

Мультимедійні мобільні додатки та Інтернет-сервіси як інструмент формування мовленнєвої компетентності учнів та конструктивної взаємодії на уроках німецької мови  

Мультимедійні мобільні додатки та Інтернет-сервіси як інструмент формування мовленнєвої компетентності учнів та конструктивної взаємодії на уроках німецької мови

 

Сафонова Юлія Миколаївна,

   учитель німецької мови, 

   спеціаліст вищої категорії,  «старший учитель»  

ЗБЛ №99     

Хортицький  район

 

Формування комунікативно-мовленнєвої, соціокультурної й мовної компетенцій учнів на уроках англійської мови засобами проектних технологій 

Формування комунікативно-мовленнєвої, соціокультурної й мовної компетенцій учнів на уроках англійської мови засобами проектних технологій

 

Косинська Марина Володимирівна,

 вчитель англійської мови, спеціаліст другої категорії

 Пожидаєва Олена Геннадіївна,

 вчитель англійської мови, спеціаліст вищої категорії

 Ременюк Ірина Дмитрівна,

 вчитель англійської мови, спеціаліст вищої категорії  

ЗБЛ №99    

Хортицький район

 

Формування комунікативної та екологічної компетентностей учнів шляхом інтеграції англійської мови й предметів природничого циклу   

Формування комунікативної та екологічної компетентностей учнів шляхом інтеграції англійської мови й предметів природничого циклу   

   

Белименко Юлія Анатоліївна,

                                                 вчитель англійської мови,

                                                   спеціаліст вищої категорії 

ЗК № 98     

Олександрівський район

 

 

Підвищення мотивації учнів до вивчення англійської мови шляхом використання хмарних технологій

Підвищення мотивації учнів до вивчення англійської мови шляхом використання хмарних технологій

   

Єльчанінова Ольга Володимирівна,

вчитель англійської мови,

                                                   спеціаліст першої категорії 

ЗК № 98     

Олександрівський район

 

 

Формування англомовної граматичної компетенції учнів початкової школи на засадах комунікативно-компетентнісного підходу в сучасних умовах модернізації  та реформування освіти

Формування англомовної граматичної компетенції учнів початкової школи на засадах комунікативно-компетентнісного підходу в сучасних умовах модернізації  та реформування освіти

 

                                                 Загродська Марія Володимирівна,

                                                 учитель англійської мови,

                                                    спеціаліст 1 категорії 

ЗЗОШ № 15     

Олександрівський район

 

 

Забезпечення цілісного благополуччя учнів початкової школи на уроках англійської мови  шляхом створення необхідних умов для їх особистісного розвитку з урахуванням  вікових психофізіологічних особливостей в контексті реалізації концепції Нової української школи 

Забезпечення цілісного благополуччя учнів початкової школи на уроках англійської мови  шляхом створення необхідних умов для їх особистісного розвитку з урахуванням  вікових психофізіологічних особливостей  в контексті реалізації концепції Нової української школи 

 

                                                Сєркова Інна Вікторівна,

                                                учитель англійської мови,   

                                                  спеціаліст І категорії 

ЗЗОШ № 15     

Олександрівський район

 

 

Формування лексичної компетенції як складової комунікативної компетенції учнів початкової школи на уроках англійської мови з використанням комунікативно-ігрових технологій в рамках реалізації вимог концепції Нової української школи

Формування лексичної компетенції як складової комунікативної компетенції учнів початкової школи на уроках англійської мови з вимог концепції Нової української школи

 

                                                Рибалкіна Уляна Володимирівна,

                                               учитель англійської мови,

                                               спеціаліст вищої категорії 

ЗЗОШ № 15     

Олександрівський район

 

 

 

 

Ігрові форми навчання на уроках англійської мови у початковій школі для розвитку мовленнєвих навичок та вмінь

Ігрові форми навчання на уроках англійської мови у початковій школі для розвитку мовленнєвих навичок та вмінь

 

Клауснітцер Вікторія Олексіївна,

                                               вчитель англійської мови,  

                                                спеціаліст вищої категорії  

ЗГ № 6     

Комунарський район

 

 

Розвиток комунікативної компетенції при вивченні англійської мови в початкових класах

Розвиток комунікативної компетенції при вивченні англійської мови в початкових класах

 

Бабчук Ірина Іванівна,

                                                   вчитель англійської мови,  

                                                 спеціаліст І категорії  

ЗСШ №7      

Комунарський район

 

 

Розвиток пізнавальної діяльності учнів на уроках англійської мови шляхом впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в умовах модернiзацii освiтньої галузi

Розвиток пізнавальної діяльності учнів на уроках англійської мови шляхом впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в умовах  модернiзацii освiтньої галузi

 

Крамарь Оксана Миколаївна,

вчитель англійської мови, 

спеціаліст  

ЗСШ №7      

Комунарський район

 

 

Підвищення рівня володіння іноземною мовою молодшими школярами та реалізація різних видів комунікативної діяльності  в умовах літнього мовного табору на основі впровадження проектних технологій та організаційних форм навчання.

Підвищення рівня володіння іноземною мовою молодшими школярами та реалізація різних видів комунікативної діяльності  в умовах літнього мовного    табору на основі впровадження проектних технологій    та організаційних форм навчання. 

 

Чумак  Олена  Василівна,

 вчитель англійської   мови,

спеціаліст першої категорії  

ЗСШ №7      

Комунарський район

 

 

Навчання дітей 1 класу ІПК (клас інтенсивної педагогічної корекції аудіюванню на уроках англійської мови 

Навчання дітей 1 класу ІПК (клас інтенсивної педагогічної корекції аудіюванню на уроках англійської мови 

 

Тимчук Вікторія Миколаївна,

вчитель англійської мови,

1 категорія   

ЗОШ №14      

Комунарський район

 

 

Розвиток комунікативних вмінь на основі рівності у спілкуванні та партнерстві у навчанні

Розвиток комунікативних вмінь на основі рівності у спілкуванні та партнерстві у навчанні

 

Сайдан Валерія Вікторівна,

вчитель англійської мови,

спеціаліст другої  категорії   

ЗОШ №38     

Комунарський район

 

 

Формування комунікативної компетентності учнів засобами позакласної роботи

Формування комунікативної компетентності учнів засобами позакласної роботи

 

Вєтрова Наталя Іванівна,

вчитель англійської мови,

спеціаліст другої  категорії   

ЗОШ №38     

Комунарський район

 

 

Аудіювання,пошук ефективних форм та методів навчання на уроках англійської мови  в початковій школі

Аудіювання,пошук ефективних форм та методів навчання на уроках англійської мови  в початковій школі

 

Сапотницька Лариса Євгенівна,

учитель англійської мови,

«спеціаліст вищої категорії», «старший учитель»   

ЗНВК №70     

Комунарський район

 

 

Формування позитивної мотивації  на уроках англійської мови

Формування позитивної мотивації  на уроках англійської мови

 

Трященко Тетяна Володимирівна,

вчитель англійської мови, 

перша категорія   

ЗНВК №70     

Комунарський район

 

 

Використання текстів з нерозгорнутою ситуацією для стимулюваннягрупового  спілкування на уроці англійської мови

Використання текстів з нерозгорнутою ситуацією для стимулюваннягрупового  спілкування на уроці англійської мови

 

Копицина Наталія Василівна,

вчитель англійської мови,

вища категорія, старший  вчитель  

ЗОШ №80     

Комунарський район

 

 

Формування надпредметних компетентностей учнів в галузі загальної культури шляхом впровадження технології інтегрованого навчання на уроках англійської мови

Формування надпредметних компетентностей учнів в галузі загальної культури шляхом впровадження технології інтегрованого навчання на уроках англійської мови

 

Ромащенко Тетяна Миколаївна,

 учитель англійської мови

вища категорії , «старший вчитель» 

ЗОШ №80     

Комунарський район

 

 

Рольова гра як засіб формування комунікативної компетентності молодших школярів при вивченні англійської мови

Рольова гра як засіб формування комунікативної компетентності молодших школярів при вивченні англійської мови

 

Максименко Анна Михайлівна,

 вчитель англійської мови,

спеціаліст ІІ категорії 

ЗОШ №83     

Комунарський район

 

 

Мовний портфель школяра як засіб формування мовленнєвої компетенції у процесі навчання іноземної мови

Мовний портфель школяра як засіб формування мовленнєвої компетенції у процесі навчання іноземної мови

 

                                              Духовченко Лілія Євгенівна,

                                                   вчитель англійської мови,

                                                 спеціаліст ІІ категорії 

ЗОШ №84    

Комунарський район

 

 

Формування потенційного словникового запасу учнів у процесі читання текстів французькою мовою як другою іноземною

Формування потенційного словникового запасу учнів у процесі читання текстів французькою мовою як другою іноземною

 

                                               Здоренко Наталія Вікторівна,

                                                  вчитель англійської та французької мов 

ЗОШ №97  

Комунарський район

 

 

Роль гри в процесі формування мовленнєвих навичок учнів

Роль гри в процесі формування мовленнєвих навичок учнів

 

Кулікова Аліна Миколаївна,

вчитель німецької та англійської мови,

   спеціаліст другої категорії 

ЗОШ №103

Комунарський район

 

 

Запровадження  елементів театралізованого дійства під час  вивчення німецької мови

Запровадження  елементів театралізованого дійства під час  вивчення німецької мови

 

Лавриненко Катерина Олександрівна, 

                                                       вчитель німецької мови,

                                                спеціаліст другої категорії 

ЗОШ №103

Комунарський район

 

 

Формування соціокультурної компетентності учнів в умовах інтегрованого навчання на уроках іноземної мови

Формування соціокультурної компетентності учнів в умовах інтегрованого навчання на уроках іноземної мови

 

                                              Лебідь Інна Олегівна,

   вчитель англійської мови,

   спеціаліст другої категорії  

ЗОШ №103

Комунарський район

 

 

Ігрові технології як засіб подолання мовленнєвих труднощів молодших школярів на уроках іноземної мови

Ігрові технології як засіб подолання мовленнєвих труднощів молодших школярів на уроках іноземної мови

 

                                               Макаренко Світлана Василівна,

                                                   вчитель англійської мови,

                                                 спеціаліст  

ЗОШ №103

Комунарський район

 

 

Використання елементів музичного мистецтва, з метою підвищення мотивації на уроках іноземної мови

Використання елементів музичного мистецтва, з метою підвищення мотивації на уроках іноземної мови

 

Ріхтер Ольга Олександрівна,

  вчитель німецької мови,

  спеціаліст другої категорії  

ЗОШ №103

Комунарський район

 

 

Сторітеллінг як ефективний метод донесення інформації до аудіторії під час освітнього процесу

Сторітеллінг як ефективний метод донесення інформації до аудіторії під час освітнього процесу

 

Самсонова Тетяна Романівна,

                                                   вчитель англійської мови,

                                                   спеціаліст І категорії  

ЗЗШ 75     

Заводський район

 

Формування навичок використання сучасних гаджетів на уроках англійської мови в умовах української нової школи та освітнього простору  

Формування навичок використання сучасних гаджетів на уроках англійської мови в умовах української нової школи та освітнього простору

 

                                               Бойко Юлія Сергіївна,

                                                  вчитель англійської мови,

                                                  «спеціаліст I категорії» 

ЗНЗ №29     

Дніпровський район

 

Інтерактивна методика навчання англійської мови

як засіб розвитку комунікативної компетенції учнів  

Інтерактивна методика навчання англійської мови

як засіб розвитку комунікативної компетенції учнів

 

Грицаєнко Лія Володимирівна,

вчитель англійської мови,

                                                   «спеціаліст вищої категорії»  

ЗГ №31     

Дніпровський район

 

Використання англійських пісень та відео як ефективного мотиваційного ресурса в процесі навчання іноземної мови (англійської)  

Використання англійських пісень та відео як ефективного мотиваційного ресурса в процесі навчання іноземної мови (англійської)

 

                                                Дерев’янко Олена Володимирівна,

                                                   вчитель англійської мови,

                                                  «спеціаліст вищої категорії»  

ЗГ №50     

Дніпровський район

 

Формування комунікативної компетенції в учнів  засобами інтерактивних технологій крізь призму  інтегрованих змістовних ліній  

Формування комунікативної компетенції в учнів  засобами інтерактивних технологій крізь призму  інтегрованих змістовних ліній

 

Майтала Світлана Валеріївна,

                                                   вчитель англійської мови,

                                                   «спеціаліст II категорії»   

ЗСШ №100     

Дніпровський район

 

Ефективність використання елементів E-learning для формування  комунікативної компетенції колегіанта  

Ефективність використання елементів E-learning для формування  комунікативної компетенції колегіанта

 

Діденко Наталія Вікторівна,

вчитель англійської мови, «спеціаліст II категорії»

                                                   Патрушева Ірина Анатоліївна, 

                                                 заступник директора з НВР,  учитель інформатики, 

                                                    «спеціаліст вищої категорії»   

ЗК "Елінт"     

Дніпровський район

 

Викладання іноземної мови – за рамками формальної освіти  

Викладання іноземної мови – за рамками формальної освіти

 

Дерев’янко Олена Володимирівна,

вчитель англійської мови, «спеціаліст вищої категорії»;

Нежива Марина Андріївна,

                                                   вчитель англійської мови,  «спеціаліст I категорії» 

ЗГ № 50     

Дніпровський район

 

Розвиток критичного мислення і творчих здібностей учнів на уроках англійської мови  

Розвиток критичного мислення і творчих здібностей учнів на уроках англійської мови

 

Покрєпова Марина Олександрівна,

вчитель англійської мови,

                                                   «спеціаліст вищої категорії» 

ЗГ №31     

Дніпровський район

 

Активізація розумової  та мовленнєвої діяльності учнів шляхом використання інтерактивних ігрових методів навчання  

Активізація розумової  та мовленнєвої діяльності учнів шляхом використання інтерактивних ігрових методів навчання

 

Савченко Оксана Анатоліївна,

                                                   вчитель німецької мови,

                                                   «спеціаліст вищої категорії» 

ЗНЗ №86     

Дніпровський район

 

Аудіовізуальні технології у підготовці учнів до комунікативної діяльності  

Аудіовізуальні технології у підготовці учнів до комунікативної діяльності

 

Штепа Тетяна Григорівна,

вчитель французької мови,

                                                   «спеціаліст I категорії» 

 

ЗГ №50     

Дніпровський район

 

Використання інформаційно-комунікаційних технологій та інтернет-ресурсів для розвитку комунікативної компетенції учнів на уроках німецької мови  

Використання інформаційно-комунікаційних технологій та інтернет-ресурсів для розвитку комунікативної компетенції учнів на уроках німецької мови

 

                                                 Сургай Ірина Леонідівна,

                                                 вчитель німецької мови,

                                                    «спеціаліст I категорії»  

ЗСШ №59     

Дніпровський район

 

Ігрові технології на уроках французької мови як засіб формування комунікативної компетенції учнів  

Ігрові технології на уроках французької мови як засіб формування комунікативної компетенції учнів

 

 Пашко Катерина Василівна,

вчитель французької мови,

                                                  «спеціаліст I категорії»  

ЗСШ №100     

Дніпровський район

 

Розвиток критичного мислення на уроках німецької мови  

Розвиток критичного мислення на уроках німецької мови

 

Прокопенко Інна Миколаївна,

вчитель німецької мови,

«спеціаліст вищої категорії», старший вчитель 

 

ЗСШ №59    

Дніпровський район

 

Особливості використання технології «brise-glace» на уроках французької мови  

Особливості використання технології «brise-glace» на уроках французької мови

 

Антонець Олена Вікторівна,

вчитель французької мови,

                                                   «спеціаліст I категорії» 

ЗСШ №50     

Дніпровський район

 

Розвиток мовної та предметної компетенції за методикою предметно - мовного інтегрованого навчання CLIL  

Розвиток мовної та предметної компетенції за методикою предметно - мовного інтегрованого навчання CLIL

 

Куркіна Оксана Олександрівна,

                                                  вчитель німецької мови, «спеціаліст I категорії»;

                                                   Хляпова Ілона Олексіївна,

                                                 вчитель фізики, «спеціаліст вищої категорії», вчитель-методист 

ЗГ №31     

Дніпровський район

 

Гендерна грамотність як засіб формування соціальної та громадянської компетентностей учня на уроках німецької мови  

Гендерна грамотність як засіб формування соціальної та громадянської компетентностей учня на уроках німецької мови

 

Власенко Марина Василівна,

                                                   вчитель німецької мови, «спеціаліст»   

ЗК "Елінт"     

Дніпровський район

 

Використання ігрових методів у навчанні іспанської мови у початковій школі  

Використання ігрових методів у навчанні іспанської мови у початковій школі

 

Коростильова Інна Андріївна,

вчитель іспанської мови,

                                                   «спеціаліст»  

ЗГ №50     

Дніпровський район

 

 

Використання ІКТ на уроках англійської мови як одного з засобів інтерактивного навчання для розвитку комунікативних навичок учнів в цілому та творчого мислення зокрема  

Використання ІКТ на уроках англійської мови як одного з засобів інтерактивного навчання для розвитку комунікативних навичок учнів в цілому та творчого мислення зокрема

 

                                               Юдкіна Ірина Олександрівна,

                                                   вчитель англійської мови,

                                                   «спеціаліст вищої категорії»  

ЗГ №31     

Дніпровський район

 

Розвиток когнітивно-креативної  діяльності учнів старшої ланки в процесі вивчення англійської мови  

Розвиток когнітивно-креативної  діяльності учнів старшої ланки в процесі вивчення англійської мови

 

Міхайліченко Тетяна Іванівна,

вчитель англійської мови,

                                                   «спеціаліст вищої категорії» 

ЗСШ № 100     

Дніпровський район

 

Інтегрований урок як форма метапредметного підходу до навчання  

Інтегрований урок як форма метапредметного підходу до навчання

 

Мізіна Олена Анатоліївна,

вчитель англійської мови, 

«спеціаліст II категорії» 

 

ЗК "Елінт"     

Дніпровський район

 

Відтворення англійських власних назв українською мовою на матеріалі роману Дж. Роулінг  «Гаррі Поттер та філософський камінь  

Відтворення англійських власних назв українською мовою на матеріалі роману Дж. Роулінг  «Гаррі Поттер та філософський камінь»

 

Бабенко Юлія Олександрівна,

                                                   вчитель англійської мови,

                                                   «спеціаліст» 

ЗСШ №100     

Дніпровський район

 

 

Розвиток критичного мислення як засіб успішного формування компетентної та активної особистості

Розвиток критичного мислення як засіб успішного формування компетентної та активної особистості

 

Бреніч Тетяна Анатоліївна,

                                                   вчитель німецької мови,

                                                   «спеціаліст вищої категорії», «старший вчитель»  

 ЗГ № 46  

Заводський район

 

 

Iнтерактивнi форми роботи на уроках німецької мови 

Iнтерактивнi форми роботи на уроках німецької мови

 

Латиш Тетяна Іванівна,

вчитель німецької мови,

спеціаліст І категорії   

 ЗНВК № 13  

Заводський район

 

Використання театрально-ігрових методів при вивченні німецької мови для реалізації ключових компетентностей

Використання театрально-ігрових методів при вивченні німецької мови для реалізації ключових компетентностей

 

Тищенко Світлана Євгенівна,

                                                   вчитель німецької мови,

                                                   «спеціаліст вищої категорії», «старший вчитель»  

 ЗГ № 46  

Заводський район

 

 

 Рольові ігри на уроках англійської мови, як засіб розвитку мовленнєвої діяльності учнів

Рольові ігри на уроках англійської мови, як засіб розвитку мовленнєвої діяльності учнів

 

Кондакова Ілона Станіславівна,

                                                   вчитель англійської мови,

                                                   «спеціаліст ІІ категорії», «учитель-методист»   

 ЗЗШ № 33  

Заводський район

 

Інтерактивні методи навчання на уроках англійської мови

Інтерактивні методи навчання на уроках англійської мови

  

Калашник Юлія Юріївна,

вчитель англійської мови, спеціаліст ІІ категорії  

 

 ЗНВК № 67  

Заводський район

 

Використання  технології  проведення нестандартних уроків  з  метою формування  особистості  учня

Використання  технології  проведення нестандартних уроків  з  метою  формування  особистості  учня

 

 Лисенко Наталія Володимирівна,

вчитель англійської мови,

                                                   спеціаліст I категорії  

 ЗНВК № 67  

Заводський район

 

Використання проектної діяльності з метою заохочення учнів до самостійного вивчення  іноземної мови

Використання проектної діяльності з метою заохочення учнів до самостійного вивчення  іноземної мови

 

 Писаренко Вікторія Миколаївна,

вчитель англійської та німецької мов,

                                                   спеціаліст I категорії   

 ЗНВК № 67  

Заводський район

 

Удосконалення процесів пам’яті  на уроках англійської мови,як один із засобів забезпечення умов для успішного розвитку комунікативної компетентності школяра  

Удосконалення процесів пам’яті  на уроках англійської мови,як один із засобів забезпечення умов для успішного розвитку комунікативної компетентності школяра

 

                                                 Глушич Катерина Геннадіївна,

                                                   вчитель англійської мови, спеціаліст   

ЗНВК "Освіта"     

Шевченківський район

 

 

Використання мобільних додатків інструментів WEB2.0 на уроках англійської мови  

Використання мобільних додатків інструментів WEB2.0 на уроках англійської мови

 

Логвин Анастасія Миколаївна,

                                                вчитель англійської мови,

                                                   спеціаліст вищої категорії,

                                                   вчитель-методист   

ЗГ №93     

Шевченківський район

 

 

Шкільний літній мовний табір  

Шкільний літній мовний табір

 

Рижова Анна Володимирівна,

вчитель англійської мови,

спеціаліст І категорії   

ЗГ №93     

Шевченківський район

 

 

Проблеми викладання іноземної мови на сучасному етапі: формування іншомовних діалогічних умінь  

Проблеми викладання іноземної мови на сучасному етапі: формування іншомовних діалогічних умінь

 

Саакян Світлана Володимирівна,

                                                 вчитель англійської мови, спеціаліст II категорії   

ЗЗШ №65     

Шевченківський район

 

 

Розвиток комунікативної компетенції учнів на уроках  французької мови в рамках мультидисциплінарної інтеграції  

Розвиток комунікативної компетенції учнів на уроках  французької мови в рамках мультидисциплінарної інтеграції

 

                                                 Авдюшкіна Ніна Іванівна

                                                 вчитель французької мови,

                                                  спеціаліст вищої категорії, «Старший учитель» 

Гімназія №71    

Вознесенівський район

 

 

Використання інтерактивних зошитів у викладанні англійської мови в початкових класах  

Використання інтерактивних зошитів у викладанні англійської мови в початкових класах

 

Андрієнко Наталія Олександрівна,

                                                        вчитель англійської мови,

                                                 спеціаліст другої категорії 

Контакт   

Вознесенівський район

 

Нова українська школа: реалізація інтегрованих змістовних ліній засобами сприймання на слух (аудіювання) в 5-х класах з поглибленим вивченням англійської мови

Нова українська школа: реалізація інтегрованих змістовних ліній засобами сприймання на слух (аудіювання) в 5-х класах з поглибленим вивченням англійської мови

 

                                                 Ленченко Оксана Вікторівна,

                                                вчитель англійської мови, «спеціаліст вищої категорії»

                                        Шершньова Анжеліка Анатоліївна,

                                                 вчитель англійської мови, «спеціаліст І категорії»

                                                                                             Гаврилюк Тетяна Анатоліївна,

                                                  вчитель англійської мови, «спеціаліст ІІ категорії» 

                                                                                             Кулинич Аліна Олександрівна,

                                             вчитель англійської мови, «спеціаліст» 

Гімназія №27

Вознесенівський район

 

Шляхи оптимізації процесу формування комунікативної компетентності учнів 2-4 класів (на матеріалі аутентичних підручників)

Шляхи оптимізації процесу формування комунікативної компетентності учнів 2-4 класів (на матеріалі аутентичних підручників)

 

Жураченко Оксана Петрівна,

                                                       вчитель англійської мови,

                                                 «Спеціаліст другої категорії» 

Гімназія №71

Вознесенівський район

 

Інноваційні стратегії дидактичної успішності в процесі формування німецькомовної компетентності

Інноваційні стратегії дидактичної успішності в процесі формування німецькомовної компетентності

 

Каліна Яна Ігорівна,

вчитель німецької мови, «Спеціаліст I категорії» 

Гімназія №71

Вознесенівський район

 

Використання ситуативних вправ для розвитку комунікативної компетенції учнів

Використання ситуативних вправ для розвитку комунікативної компетенції учнів

 

Касілова Юлія Анатоліївна,  

вчитель іноземної мови,

                                                 спеціаліст 

ЗНЗ №58

Вознесенівський район

 

Формування міжкультурної комунікації на уроках французької мови засобами сучасних інтернет-ресурсів

Формування міжкультурної комунікації на уроках французької мови засобами сучасних інтернет-ресурсів

 

Морозовська Наталiя Iванiвна,  

вчитель французької мови,

                                                 спеціаліст вищої категорії 

Класичний ліцей

Вознесенівський район

 

Формування комунікативної компетенції засобами інтерактивних технологій на уроках німецької мови

Формування комунікативної компетенції засобами інтерактивних технологій на уроках німецької мови

 

Пустова Альона Ігорівна,

 вчитель німецької мови, спеціаліст. 

Основа

Вознесенівський район

 

Використання новітніх технологій на уроках англійської мови 

Використання новітніх технологій на уроках

англійської мови

 

Семененко Олена Валеріївна,

вчитель англійської мови,

                                                 спеціаліст вищої категорії 

ЗСШ№ 72

Вознесенівський район

 

Нова українська школа: Розвиток компетентного спілкування іноземною мовою через формування наскрізних вмінь засобами читання текстів англійською мовою в середній школі 5-9 класи 

Нова українська школа: Розвиток компетентного спілкування іноземною мовою через формування наскрізних вмінь засобами читання текстів англійською    мовою в середній школі 5-9 класи

 

Шевченко Маряна Григорівна,

вчитель англійської мови,

«спеціаліст ІІ категорії» 

Гімназія№27

Вознесенівський район

 

Роль мотивації та формування позитивного ставлення учнів до вивчення іноземної мови через використання активних методів навчання 

Роль мотивації та формування позитивного ставлення учнів до вивчення іноземної мови через використання активних методів навчання

 

Михальова Олена Сергіїївна,

  вчитель англійської мови, спеціаліст

  Солдатенко Наталія Василівна,

  вчитель англійської мови, спеціаліст 

Гімназія№28

Вознесенівський район

 

Позакласні навчально – розважальні конкурси та їх роль в підвищенні інтересу до вивчення англійської мови в молодших класах 

Позакласні навчально – розважальні конкурси та їх роль в підвищенні інтересу до вивчення англійської мови в молодших класах

 

Свєшнікова Лариса   Юріївна,

   вчитель англійської мови 

Гімназія№28

Вознесенівський район

 

Прийоми і методи ейдетики як засіб формування мотивації при вивченні англійської мови учнями молодших класів 

Прийоми і методи ейдетики як засіб формування мотивації при вивченні англійської мови учнями молодших класів

 

Чушенко Юлія Миколаївна,

   вчитель англійської та німецької мов,

   спеціаліст 

Гімназія№28

Вознесенівський район

 

Система завдань до вивчення теми «Рідне місто» на уроках англійської мови у 5 класі 

Система завдань до вивчення теми «Рідне місто» на уроках англійської мови у 5 класі

 

Василенко Валентина Леонідівна,

вчитель англійської мови,

  спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист 

ЗНЗ№94

Вознесенівський район